Đẩy mạnh phong trào sản xuất giỏi, đóng thuế cao trong cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân

Đẩy mạnh phong trào sản xuất giỏi, đóng thuế cao trong cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân

Những năm qua, tình hình kinh tế – xã hội đất nước có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Năm 2009 các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và cả nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện lạm phát, giá cả tăng cao, thiên tai dịch bệnh; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Những yếu tố khách quan cộng với những tồn tại vốn có của đại bộ phận doanh nghiệp trong tỉnh do thiếu vốn kinh doanh, công nghệ lạc hậu, chịu gánh nặng lãi suất tiền vay và lao động dư thừa, khiến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải
đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Mặc dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế Nghệ An tiếp tục phát triển. Hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Bên cạnh vận dụng tốt các chính sách của Nhà nước và cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, tạo ra đội ngũ doanh nhân có trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật và quản lý, tiếp cận với kinh tế thị trường góp phần nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập, các doanh nghiệp, doanh nhân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước phát huy các lợi thế, khai thác các tiềm năng, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động.

Đi đôi với phát triển sản xuất kinh doanh, đại bộ phận các doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh đã có ý thức ngày càng cao trong việc chấp hành các Luật thuế, chủ động kê khai và nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản tiền thuế, phí vào ngân sách nhà nước.

Nhờ vậy số thu nội địa của NSNN từ các doanh nghiệp ngày càng lớn, với tốc đ
ộ năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009, tổng thu nội địa đạt trên 3.000 tỷ đồng, vượt 76% so với dự toán pháp lệnh, vượt 53% so với dự toán HĐND, tăng 32% so với năm 2008.

Hầu hết các khoản thu thuế đều hoà
n thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đ
ề ra. Nổi bật có một số khoản thu tăng cao, như: Thu từ doanh nghiệp TW đạt 442 tỷ đồng, đạt 146% dự toán TƯ, bằng 142% dự toán HĐND, vượt 61% so với năm 2008; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 283 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2008; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 63 tỷ đồng, đạt 125% dự toán HĐND, tăng 15% so với năm 2008; thu từ lĩnh vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 475 tỷ đồng, đạt 127% dự toán và tăng 30% so với năm 2008…

Năm 2009 là năm Nghệ An có số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển mạnh với 1.734 tổ chức thành lập mới (792 Công ty TNHH, 630 Công ty cổ phần và 312 doanh nghiệp tư nhân,…), 13.448 gia đình, cá nhân mới ra kinh doanh.

Trong năm có hàng trăm tổ chức, cá nhân và gia đì
nh có mức thuế nộp ngân sách cao, tiêu biểu như: Công ty CP bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (nộp ngân sách 151,7 tỷ đồng); Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh (143,4 tỷ đồng), Công ty hợp tác kinh tế (57,8 tỷ đồng); Ngân hàng CP Bắc Á (53 tỷ đồng); Công ty Xi măng Hoàng Mai (47,2 tỷ đồng); Công ty CP 470 (34 tỷ đồng); Tổng công ty CP Vật tư NN Nghệ An (31,4 tỷ đồng); Công ty TNHH Mía đường Tate&Lyte (29,8 tỷ đồng); Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An (24,5 tỷ đồng), Công ty Bột mỳ VINAFOOD I (24 tỷ đồng); Điện lực Nghệ An (16,6 tỷ đồng); Viễn Thông Nghệ An (15,8 tỷ đồng); Công ty Xây dựng & DVTM Vạn Niên (14,1 tỷ đồng); Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào (13,5 tỷ đồng); Công ty CP VTC trực tuyến (10,5 tỷ đồng)…

Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong những năm qua là kết quả huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân – lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển các mục tiêu kinh tế, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, phát triển nguồn thu cho NSNN.

Mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế, được ghi danh vào bảng vàng là minh chứng về sự nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vươn lên trong SXKD và thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Tuy nhiên, so với số doanh nghiệp đ
ăng ký kinh doanh (trên 6300 doanh nghiệp và 43.000 hộ kinh doanh) thì số tiền nộp ngân sách hàng năm vẫn còn thấp và số doanh nghiệp có số nộp lớn trên 100 tỷ đồng vẫn còn quá ít. Đây là điều trăn trở của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2010 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động nắm vững kiến thức hội nhập, am hiểu chính sách pháp luật, mạnh dạn thay đổi tư duy, tăng cường liên doanh liên kết, hỗ trợ lẫn nhau mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh SX-KD; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sản xuất nhiều hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, để từng bước chiếm lĩnh thị trường khu vực và thế giới, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách để Nghệ An ngày càng vững bước đi lên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Làm tốt điều này cũng chính là thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành, thị tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn cho ngân sách. Ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật Thuế, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai hóa, hiện đại hoá các thủ tục hà
nh chính về thuế, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm phiền hà cho người nộp thuế, trợ giúp và tạo khả năng tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân yên tâm chăm lo SX-KD, thực hiện nghĩa vụ thuế; Thường xuyên theo dõi, phát hiện, biểu dương nhân rộng kịp thời các nhân tố điển hình. Qua đó tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sản xuất giỏi, đóng thuế cao trong cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thái Văn Hằng