Lãnh đạo Hội

Nguyễn Trung Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản & TM Trung Hải – Nghệ An
Read More

Phan Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ Lâm sản FMC
Read More

Lê Thị Thu Thủy

Trưởng Đại diện khu vực miền Trung Tập đoàn Mường Thanh
Read More

Phan Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ Lâm sản FMC
Read More

Lê Đức Hải

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Khách sạn Giao Tế Nghệ An
Read More

Nguyễn Văn Thảo

Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Vật tư y tế Nghệ An
Read More