Archive

Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An chủ trì tổ

          Thực hiện Đề án Bồi dưỡng đội ngũ Doanh nhân Nghệ An giai đoạn
Read More

Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An phối hợp cùng

         Ngày 01 tháng 10 năm 2017 Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An do
Read More

Nguyễn Trung Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản & TM Trung Hải – Nghệ An
Read More

Phan Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ Lâm sản FMC
Read More

Lê Thị Thu Thủy

Trưởng Đại diện khu vực miền Trung Tập đoàn Mường Thanh
Read More

Phan Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ Lâm sản FMC
Read More

Lê Đức Hải

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Khách sạn Giao Tế Nghệ An
Read More