Cơ cấu, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cơ cấu, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được tiến hành đúng quy trình và quy định, đáp ứng về tiêu chuẩn, cơ cấu.


                                                       Theo Minh Chi – Hữu Quân
                                                      Baonghean (ngày 22/5/2021)