TP Vinh thu ngân sách năm 2021 ước đạt 2.500 tỷ đồng

TP Vinh thu ngân sách năm 2021 ước đạt 2.500 tỷ đồng

Thu ngân sách thành phố Vinh năm 2021 ước đạt 2503 tỷ đồng, đây là nỗ lực của thành phố Vinh trong bối cảnh dịch Covid- 19.

Năm 2021, tổng giá trị tăng thêm trong sản xuất, kinh doanh của thành phố Vinh ước đạt 22.344 tỷ đồng (giá SS 2010), bằng 97,03% KH và tăng 6,36% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 6.894 tỷ đồng, bằng 98,08% so với KH và tăng 7,92% so với cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 15.220 tỷ đồng, bằng 96,57% so với KH và tăng 5,76% so cùng kỳ; ngành nông – lâm – ngư nghiệp ước đạt 230 tỷ đồng, bằng 98,29% so với KH và tăng 0,88% so cùng kỳ. Có 641 doanh nghiệp (giảm 36 DN so với cùng kỳ năm 2020) và 2.947 hộ kinh doanh (tăng 903 hộ so với cùng kỳ năm 2020) đăng ký thành lập mới. 

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương
Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách trên địa bàn, tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhờ vậy thu ngân sách cơ bản về đích nếu tháng cuối năm hoàn thành kế hoạch. 
 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố  ước thực hiện năm 2021 là 2.503,2 tỷ đồng, đạt 127,1% dự toán tỉnh giao, 100,1% dự toán HĐND Thành phố giao, giảm 12,1% so với cùng kỳ, trong đó: Thu thường xuyên: 1.026,8 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán tỉnh giao, 96,1% dự toán HĐND TP giao, giảm 18,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 1.476,4 tỷ đồng, đạt 155,4% dự toán tỉnh giao, 103,1% dự toán HĐND TP giao,giảm 7,4% so với cùng kỳ.

Biểu đồ về tỷ lệ thu tiền sử dụng đất ở thành phố Vinh năm 2021. Ảnh: Lâm Tùng
Được biết trong năm 2021, thành phố Vinh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 30/01/2021 về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2021 vềkhai thác quỹ đấtnăm 2021; Quyết định số 7979, 7999/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc giao chỉ tiêu cho các phường, xã; Kh số 64/KH-UBND ngày 24/3/2021 về triển khai chương trình chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021….
Mặc dù số thu cơ bản khá nhưng cơ cấu nguồn thu ngân sách cho thấy thu từ tiền sử dụng đất vẫn chiếm 59% tổng số thu trên địa bàn. 

                                                                    Theo Trân Châu
                                                      Baonghean (Ngày 26/11/2021)