Microsoft Internet

Thứ 7, ngày  8/5/2021

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới...
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp
 Cầu nối
 Hội viên
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2681586


TIN TỨC > Tin Mới

VỀ VIỆC MỜI DỰ LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2020
(Cập nhật lúc 16:23'  28/10/2020)

UBND TỈNH NGHỆ AN

HỘI DN TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Số: 185/GM-HTB

"V/v mời tham dự lớp Bồi dưỡng

Quản trị Doanh nghiệp năm 2020”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi:       Lãnh đạo các Doanh nghiệp

 

Thực hiện Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020; Công văn số 607/SKHĐT - HTPTDN ngày 09/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng doanh nhân năm 2020. Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai lớp đào tạo Quản trị Doanh nghiệp năm 2020.

Với mục đích nhằm bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có đủ năng lực, trình độ và khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng tập huấn các kiến thức cơ bản về Quản trị kinh doanh, tầm nhìn chiến lược cho doanh nhân; Phát triển kỹ năng; Tư vấn pháp luật và các kỹ năng mềm khác đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Để đảm bảo nội dung khóa học chất lượng, phong phú, mang tính thực tiễn, Ban chấp hành Hội quyết định mời các chuyên gia giảng dạy là những học giả, nhà quản lý, chuyên gia cao cấp, các tiến sĩ, chuyên gia kinh tế của các tập đoàn lớn tại Việt Nam.

 

 

1. Nội dung khóa học và Giảng viên:

 

1. 1. Tổng quan các vấn đề về thuế trong doanh nghiệp. Cập nhật các thông tin về thuế, chính sách thuế, ưu đãi về thuế sau dịch Covid - 19.

1. 2. Cập nhật các thông tin về EVFTA, CPTPP; Chuyển đổi số 4.0. Vai trò của Chuyển đổi số đối với việc tận dụng cơ hội mà CPTPP và EVFTA mang lại.

 

Với những nội dung trên, giảng viên dự kiến gồm:

-Vụ trưởng Nguyễn Văn Phụng - Vụ quản lý Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính.

- TS. Cấn Văn Lực - Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV; Chuyên gia về dịch vụ tài chính - ngân hàng; ông tham gia thỉnh giảng các khoá Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Monash (Úc), Đại học Boston (Mỹ) và 1 số đại học lớn tại Việt Nam trong 10 năm qua. Ông thường được một số hãng truyền hình, thông tấn báo chí trong và ngoài nước mời bình luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính - ngân hàng và chính sách kinh tế - tiền tệ.

2. Thời gian: 2 ngày, từ ngày 06/11/2020 - 07/11/2020.

Khai giảng vào hồi 7h30 ngày 06/11/2020 (Chương trình chi tiết kèm theo)

3.Địa điểm: Khách sạn Duy Tân Vinh, Số 9C - Phượng Hoàng - TP Vinh - Nghệ An.

4.Kinh phí:   Học viên tham dự miễn phí: 100%

(Không giới hạn số lượng học viên tham gia cho mỗi doanh nghiệp).

5. Đối tượng tham gia:

- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc;

- Trưởng các phòng ban;

- Các thành viên trong doanh nghiệp xét thấy có nhu cầu tham gia khóa học;

- Các cá nhân trong tỉnh chuẩn bị khởi nghiệp.

- Các Doanh nghiệp không phải là Hội viên của Hội doanh nghiệp Tiêu biểu.

6. Hồ sơ tham dự:

- Phiếu đăng ký (Có mẫu kèm theo. Không bắt buộc học viên điền hết thông tin, vui lòng điền những thông tin phù hợp với doanh nghiệp mình).

Kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định do vậy học viên cần phải đăng ký hồ sơ tham dự gửi về Ban tổ chức trước ngày 04/11/2020 qua bưu điện hoặc Email theo địa chỉ:

Văn phòng Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An - Số 179, Phan Đình Phùng, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0238. 8602088;Website: dntieubieuna.vn

Email: hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com

Di động:Mrs Huyền - Tổng Thư ký Hội: 0966. 849988;0948. 251247

 

Trân trọng kính mời!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Trung tâm XTĐTTM&DL;

- Lưu: VP Hội.

 

TM. HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Anh Sơn


 

UBND TỈNH NGHỆ AN

HỘI DN TIÊU BIỂU NGHỆ AN

 

 


 

“ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN NGHỆ AN

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ VINH

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 06/11/2020 - 07/11/2020.

- Địa điểm: Khách sạn Duy Tân Vinh, Số 9C - Phượng Hoàng - TP Vinh - Nghệ An.

 

 

Ngày/tháng

Giờ

Nội dung

Thực hiện

06/11/2020

(Thứ 6)

Sáng

07:30 - 08:30

Lễ Khai giảng

- Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịchNghệ An

- Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An

08:30 -11:30

 

Tổng quan các vấn đề về thuế trong doanh nghiệp

 

Giảng viên dự kiến:

 

Vụ trưởng Nguyễn Văn Phụng - Vụ quản lý Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính.

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

14:00 - 17:30

 

 

 

 

Cập nhật các thông tin về thuế, chính sách thuế, ưu đãi về thuế sau dịch Covid - 19

Giảng viên dự kiến:

 

Vụ trưởng Nguyễn Văn Phụng - Vụ quản lý Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính.

07/11/2020

(Thứ bảy)

Sáng

08:00 -11:30

Cập nhật các thông tin về EVFTA, CPTPP

Giảng viên dự kiến:

 

TS. Cấn Văn Lực - Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV; Chuyên gia về dịch vụ tài chính - ngân hàng, ông tham gia thỉnh giảng các khoá Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Monash (Úc), Đại học Boston (Mỹ) và 1 số đại học lớn tại Việt Nam trong 10 năm qua. Ông thường được một số hãng truyền hình, thông tấn báo chí trong và ngoài nước mời bình luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính - ngân hàng và chính sách kinh tế -tiền tệ.

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

14:00 -17:30

 

 

Chuyển đổi số 4.0. Vai trò của Chuyển đổi số đối với việc tận dụng cơ hội mà CPTPP và EVFTA mang lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo luận - Bế giảng, trao giấy chứng nhận.

 

 

Giảng viên dự kiến:

 

TS. Cấn Văn Lực - Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV; Chuyên gia về dịch vụ tài chính - ngân hàng, ông tham gia thỉnh giảng các khoá Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Monash (Úc), Đại học Boston (Mỹ) và 1 số đại học lớn tại Việt Nam trong 10 năm qua. Ông thường được một số hãng truyền hình, thông tấn báo chí trong và ngoài nước mời bình luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính - ngân hàng và chính sách kinh tế -tiền tệ.

 

 

Ban tổ chức

 

 

                                                          BAN TỔ CHỨCPHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29tháng03 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Chủ doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………...........................

Trong đó, Nữ:

 

 

Nam:

 

 sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên

3. Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………………

4. Số ĐKKD: ……………. do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện)…………….. cấp ngày….…..tháng…......năm…….....)

5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (năm gần nhất): …………… (tỷ đồng)

6. Tổng doanh thu của đơn vị (năm gần nhất): …….………… (tỷ đồng)

7. Số lao động đóng BHXH bình quân trong năm (năm gần nhất): …………. (người), trong đó lao động nữ là: ………. người.

8. Trụ sở chính của doanh nghiệp: ……………………………………..……………………..

9. Điện thoại liên lạc: ………………………….. Fax: …………………………

10. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*):

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: ………………………………..…………………………….

- Công nghiệp, xây dựng: ……………………………………..………………………………

- Thương mại, dịch vụ: ……………………………………..…………………………………

- Khác: …………………………………………………...……………………………………

11. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 20… và dự kiến 6 tháng cuối năm 20…(năm hiện hành): (Điền dấu (+) nếu Tăng; (-) nếu Giảm: (=) nếu Không thay đổi)

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 20..

Dự kiến 6 tháng cuối năm 20..

So với cùng kỳ năm ngoái

% tăng hoặc giảm

So với cùng 6 tháng đầu năm

% tăng hoặc giảm

Doanh thu

 

 

 

 

Lao động

 

 

 

 

Lợi nhuận

 

 

 

 

Chi phí

SXKD

 

 

 

 

12. Dự kiến của doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 20…(năm tiếp theo):

Chỉ tiêu

Tăng

Giảm

Không thay đổi

Vốn đầu tư SXKD

 

 

 

Doanh thu

 

 

 

Lợi nhuận

 

 

 

Chi phí SXKD

 

 

 

Lao động

 

 

 

Đơn đặt hàng trong nước

 

 

 

Đơn đặt hàng xuất khẩu

 

 

 

Đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ

 

 

 

13. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (Ghi rõ khởi sự KD, quản trị KD, quản trị KD chuyên sâu, đào tạo tại DN)

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ nơi ở (**)

Địa chỉ nơi đang công tác (**)

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh, vị trí hiện tại

Khóa/chuyên đề đào tạo đăng ký tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp hiện nay (nêu tóm tắt): VD: vốn, mặt bằng sản xuất, thủ tục thuế, kế toán…

................................................................................................………………………………….....................................................

....................................................................................................................………………………………….................................

15. Đề xuất, kiến nghị (nêu tóm tắt): VD: hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, đất đai, thuế...

........................................................................................................................………………………………….............................

.......................................................................................................................…………………………………..............................

 

 

…….., ngày ….. tháng..... năm…..
Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 


 


 

 

 

 


 Bản để in    Đầu trang

Quý vị gửi ý kiến, bình luận ở đây:
Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung         
Các tin bài khác:

TP Hồ Chí Minh phấn đấu đi đầu thực hiện nhiệm vụ "kép” (29/5/2020)

Phát triển kinh tế - một thước đo sự thành công của Đảng (5/2/2020)

Nghệ An: Hơn 4,8 tỷ đồng lắp đặt 3 cụm đèn tại các 'điểm nóng' giao thông (20/12/2019)

Doanh nghiệp Nghệ An "sốc" khi khung giá đất dự kiến tăng gấp 3 lần (2/12/2019)

Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp năm 2019 tại thành phố Vinh (24/10/2019)

VỀ VIỆC MỜI DỰ LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2019 (21/9/2019)

Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản, sản phẩm truyền thống của Nghệ An (9/8/2019)

Thành phố Vinh mở phố đêm trước chợ Vinh (11/7/2019)

Phố đi bộ ở TP Vinh sẽ 'vận hành' vào 2 ngày cuối tuần (8/6/2019)

Thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại 12 tỉnh/thành (27/5/2019)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An