Microsoft Internet

chủ nhật, ngày  26/1/2020

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp...
 Cầu nối
 Hội viên
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2459098


DOANH NGHIỆP > Diễn đàn doanh nghiệp

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH XIÊNG KHOẢNG
(Cập nhật lúc 15:40'  1/10/2012)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

VÀO TỈNH XIÊNG KHOẢNG

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Thưa quý vị và các bạn!

Việc xúc tiến đầu tư được xem là yếu tố quan trọng và đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Xiêng khoảng. Trong giai đoạn 5 năm qua, đầu tư của thành phần tư nhân trong và ngoài nước có xu thế tăng lên từng năm và là một nguồn vốn góp phần quan trọng trong việc xúc tiến sản xuất hàng hóa và dịch vụ, cũng như trong việc phát triển kinh tế của tỉnh nói chung ngày càng lớn mạnh và phát triển, nó được thể hiện: chỉ số đầu tư của thành phần tư nhân trong nước và nước ngoài chiếm tới 85 dự án với tổng trị giá 678,11 tỷ kíp (trong đó vốn đăng ký 434,64 tỷ kíp), đầu tư trong nước chiếm 56 dự án (vốn đăng ký 171,41 tỷ kíp), đầu tư nước ngoài có 18 dự án (vốn đăng ký 135,88 tỷ kíp). Việc đầu tư của thành phần tư nhân trong và ngoài nước chủ yếu tập trung vào các ngành nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến và khai thác quặng là chính.

Thưa quý vị và các bạn!

Tỉnh Xiêng khoảng được coi là tỉnh có vị trí chiến lược về đầu tư, thương mại và vận chuyển xuất nhập khẩu thông ra đường biển, để đảm bảo tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh đạt 9%/ năm trở lên trong giai đoạn 5 năm (2011 - 2015), tỉnh của chúng tôi đang cố gắng xây dựng cơ chế thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nước bạn, bằng cách soạn thảo sách xúc tiến đầu tư với chủ đề: “Cơ hội đầu tư của tỉnh Xiêng Khoảng”, trên cơ sở thực tế, đúng đắn, chính xác về các số liệu đó được giới thiệu trong quyển sách này. Sách xúc tiến đầu tư này sẽ là cẩm nang cho các nhà đầu tư có những số liệu về tỉnh Xiêng Khoảng nói chung, tình hình kinh tế - xã hội và chính sách thương mại - đầu tư nói riêng.

Một lần nữa, tôi thay mặt cho chính quyền địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xiêng khoảng vui mừng đón tiếp toàn thể quý vị, cỏc cỏ nhõn và phỏp nhõn, những người có nhu cầu tham gia phát triển tỉnh Xiêng khoảng cùng với chúng tôi. Vì vậy, tôi rất hy vọng quyển sách này sẽ là nguồn cung cấp tư liệu ban đầu để cho các nhà doanh nghiệp quyết định đầu tư vào tỉnh Xiêng Khoảng. Chúng tôi hứa sẽ hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

 

Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng khoảng.

GS.TS Xổm-cốt Măng-nò-mếch

Chủ tịch ủy ban xúc tiến và quản lý đầu tư tỉnh Xiêng Khoảng.

 

 

 MỤC LỤC

I.PHẦN GIỚI THIỆU

1./ Khái nhiệm và mục đính của việc lập danh mục kêu gọi đầu tư.............03

2./ Lịch sử hình thành về mặt pháp lý.................

3./ Tình hình chung của tỉnh Xiêng Khoảng

II. THẦM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ DỰ   ÁN TRONG DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ.....

1./ Phân loại dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư...............

2./ Thầu quyền phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư........

3./ Cấp phép đầu tư dự án hoặc công trình kêu gọi đầu tư.....

III./ CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CỦA CÁC HUYỆN TRONG TỈNH XIÊNG KHOẢNG.

1./ Lĩnh vực Nông nghiệp.....

2./ Lĩnh vực Công nghiệp-Thủ công nghiệp.......

3./ Lĩnh vực Dịch vụ..........

4./ Lĩnh vực Du lịch.......

  

I./ PHẦN GIỚI THIỆU

1./ Khái niệm và mục đích của việc lập Danh mục kêu gọi đầu tư

Danh mục kêu gọi đầu tư là quyển sổ tổng hợp danh sách các dự án thông thường và dự án tô nhượng, do các cơ quan ban ngành và địa phương tiến hành nghiên cứu và xây dựng. Danh mục kêu gọi đầu tư, được lập trên cơ sở các dự án hoạc hoạt động kinh doanh có thế mạnh tiềm năng và ưu đãi mà có tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như đất nước, Trong đó chính phủ hoạc chính quyền cấp tỉnh phê duyệt các dự án cần đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, để thực hiện đầu tư và phát triển dự án đó cho có lợi nhuận. Danh mục kêu gọi đầu tư không bao gồm các dự án có nguồn vốn ngânsách nhà nước hoạc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại. Vậy danh mục kêu gọi đầu tư là một quyển tập hợp rất nhiều dự án và các loại hoạt động kinh doanh để giới thiệu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư tại CHDCND Lào để tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như đất nước.

2./ Lịch sử hình thành về mặt pháp lý

Về mặt pháp lý, các dự án nằm trong quyển danh mục kêu gọi đầu tư là dự án được lựa chọn và phát huy từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ VII, giai đoạn 2011-2015 đã được Quốc hội phê duyệt. Mặt khác, căn cứu vào luật khuyến khích đầu tư sửa đổi lần thứ 03, số 02/QH, ngày 08 / 07 / 2009, đã quy định chi tiết trong khoản 4, điều 29-32, về khái niệm, thành phần, thủ tục thành lập, chính quyền địa phương phê duyệt vàđăng ký dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, thủ tục chi tiết và việc phê duyệt được giải thích rõ trong Nghị định tổ chức thực hiện luật khuyến khích đầu tư số 199/TTCP, ngày 20/04/2011, trong khoản 05, điều 19-21. Vậy về mặt pháp lý, danh mục kêu gọi đầu tư được coi là một thể chế pháp lý mà tỉnh phải xây dựng để trình lãnh đạo tỉnh và trung ương phê duyệt và có thể giới thiệu cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư dự án trong danh mực kêu gọi đầu tư.

 

3.Tình hình chung của tỉnh Xiêng KhoảngDiện tích 16,850 Km2

Dân số : 256,650 người (2012)

GDP : 1,000 US$/Người (2011-2012)

Mật độ dân số : 15 người / Km2

Thi xã của tỉnh Xiêng Khoảng là Mương Pẹch, tỉnh Xiêng Khoảng bao gồm 8 huyện trực thuộc là:

 
1./ Huyện Pẹc

2./ Huyện Khăm

3./ Huyện Nỏng Hét

4./ Huyện Khun

5./ Huyện Phu Kụt

6./ Huyện Phả Xay

7./ Huyện Mọc

8./ Huyện Thà Thôm


I.THẦM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP DỰ ÁN TRONG DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ

1./ Phân loại Dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư bao gồm 2 loại

- Dự án thông thường

- Dự án tô nhượng

2./ Thầm quyền phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư

3./ Cấp phép đầu tư dự án hoặc công trình kêu gọi đầu tưGhi chú:

Đối với dự án tô nhượng trong danh mục kêu gọi đầu tư cấp phép chậm nhất không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin đầu tư.

 

CÁC DỰ ÁN TRONG DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA CÁC HUYỆN TRONG TỈNH XIÊNG KHOẢNG


LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP


1./ Trồng trọt

1./ Dự án trồng nấm hương

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Huyện Pẹch

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Nấm hương có thể chế biến làm món ăn cho người và có thể chế biếnthuốc bắc là một loại nông sản mà thị trường có nhu cầu góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân và các hộ gia định

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có diện tích rộng rãi, hệ thống giao thông, điện

Tình hình hiện tại của dự án

chỉ có một số người dân có thể đầu tư trồng nấm hương thành hàng hoá, bởi vì phần lớn thiếu nhận thức về kỹ thuật trồng nấm

Thế mạnh của dự án

có thể bán nấm hương thành hàng hoá cả trong và ngoài nước

2./ Dự án trồng rau sạch

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trông với hình thức 2+3

Địa điểm dự án

7 Cụm bản, Huyện Pẹch

Bộ phần phụ trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Khuyến khích trồng rau sạch để bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng và giảm việc sử dụng phân bón hoá chất vừa tiết kiệm được số vốn đầu tư.

Dự tính vốn đầu tư

150,000 US$

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, nước sạch, hệ thống giao thông

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn của người dân vấn còn sử dụng phân bón hoá chất mà cây độc hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng

Thế mạnh của dự án

Thời tiết và thổ nhưỡng phù hợp và nhân dân cũng đang làm nghề trồng trọt và có thị trường tiêu thụ trong nội địa

3./ Dự án xây dựng trung tâm sản xuất giống

Hình thức dự án

Xây dựng trung tâm sản xuất giống

Diện tích dự án

10 ha

Địa điểm dự án

Bản Toong (Tại Đông Ka), Huyện Khăm

Bộ phần phụ trách

Sở Nông lâm và Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Sản xuất giống để phân phối cho người dân trong huyện và ngoài huyện và các tỉnh khác. Phần lớn người dân đang hành nghề trồng trọt và có nhu cầu về giống có chất lượng cao. Nhưng không thể tìm được trong địa bản.

Dự tính vốn đầu tư

100,000 US$

Tình hình cơ sở hạ tầng

Hệ thống giao thông thuận lợi, có điện và nước máy, có địa điểm phù hợp cho sản xuất giống

Tình hình hiện tại của dự án

Hiện nay chưa tổ chức thực hiện dự án và đang sử dụng giống từ nước ngoài như Việt Nam ...

Thế mạnh của dự án

Có khả năng phân phối giống trong và ngoài huyện và các tỉnh khác

4. Dự án khuyến khích người dân trông lúa Kay Nọi

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng làm hàng hóa trên ruộng lúa của họ

Diện tích dự án

1.200 ha

Địa điểm dự án

Cụm bản Xiêng bao gồm 13 bản ở huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Lúa Kay Nọi là loại lúa được ưa chuộng nhất tại tỉnh Xiêng Khoảng bởi có mùi thơm ngon và mềm dẻo, ngoài ra vẫn còn được đem ra bán đến tận thủ đô Viêng Chăn

Dự tính vốn đầu tư

150,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa, điện, nước máy đi lại rất tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chủ trồng cho đủ ăn cho trồng làm hàng hóa và có một số hộ có thừa để đem ra bán

Thế mạnh của dự án

Thời tiết và thổ nhưỡng thuận lợi cho có sản phẩm chất lượng và có đặc điểm riêng biệt, có khả năng chế biến đem ra bán cả trong và ngoài nước

5. Dự án khuyến khích người dân trông cây ăn quả

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng bằngđất của người dân theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

CụmXăm Phăn Xay và Cụm Ngan tại huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Các loại trái cây vùng đất lạnh chẳng hạn như: Mắc cọp, Mắc Lơng, quả đào và quả mận là các loại trái cây truyền thống người dân hay trồng trong khu vườn nhà để ăn theo mùa dò phù hợp với vùng khí hậu và các loại trái cây này thị trường đang có nhu cầu cao.

Dự tính vốn đầu tư

125.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá, điện và nước sạch, đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân chỉ trồng để đủ ăn trong gia đình chưa trồng làm hàng hóa

Thế mạnh của dự án

Thời tiết và thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc trồng cây ăn quả, có khả năng thu hoạch được nhiều tấn trong năm

6. Dự án trồng cây cà phê và ớt

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng trên đất của họ

Diện tích dự án

720 ha

Địa điểm dự án

Cụm Kẻo Sẹt, Xẳn Luổng và Lòng Xăn tại huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Cà phê và ớt có thể nói là một loại cây kinh tế của tỉnh Xiêng Khoảng bởi đặc thủ của chúng khác với cà phê và ớttrồng ở tỉnh khác.

Dự tính vốn đầu tư

187.500 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá ( Kẻo Sẹt và Lòng Xăn), Có hệ thống đường nhựa tại Xăn Luổng, hệ thống điện và nước sạch đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân trồng chỉ đủ ăn cho gia đình chưa trồng làm hànghóa và chỉ có một số hộ có thừa đem ra bán

Thế mạnh của dự án

Thời tiết và thổ nhưỡng phù hợp

7. Dự án khuyến khích người dân trồng cây hoa màu hai vụ

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng trên đất của họ

Địa điểm dự án

Cụm bản Nhun, huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Cây hoa mùa hai vụ bao gồm các loại rau, ớt, cà, dưa là cần thiết cho chế biến các loại món ăn kể cả thuốc bắc, thị trường đang có nhu cầu lớn

Dự tính vốn đầu tư

22,5000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa, điện, và nước sạch, đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân chỉ trồng đủ ăn trong gia đình chưa trồng làm hàng hóa

Thế mạnh của dự án

Thời tiết và thổ nhưỡng phù hợp với trồng các loại cây hoa màu và có khả năng thu hoạch được rất cao.

8. Dán trồng sắn, ngô và cây thông

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hỡnh thức 2+3

Địa điểm dự án

Cụm Nẳm Xiễm, Cụm bản Xổm Bun tại huyện Phả Xay

Bộ phận phu trách

Sở Nụng lõm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Sắn và ngô có thể chế biến thành bột, chế biến thành thức ăn chăn nuôi. Sắn và ngô là nông sản mà thị trường đang có nhu cầu lớn cả trong và ngoài nước

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đát, điện, đi lại được quanh năm

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chỉ trồng cho đủ ăn trong gia đỡnh

Thế mạnh của dự án

Đất đai rộng rói và thời tiết phự hợp nờn rất được mùa

9. Dán trồng dâu, nuôi tằm

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hỡnh thức 2+3

Địa điểm dự án

Long Mụ huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nụng lõm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Lụa là nguyên liệu đệt may rất được ưa chuộng cả trong và ngoài nước và thị trường nước ngoài đang có nhu cầu rất lớn. Ngoài ra cũn cú thể tạo được công ăn việc làm và thu nhập một cách bền vững cho người dân

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá, đi lại được hai mùa

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân đang hành nghề khác cũn nghề trồng dõu nuụi tằm hầu như chưa được tổ hức

Thế mạnh của dự án

Có khả năng tạo được rất nhiều loại hàng thủ công phân phối trong nước và xuất khẩu

10. Dự án trồng cây ăn quả nhiệt đới

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hỡnh thức 2+3

Địa điểm dự án

3 cụm bản: Cụm Long Mô, Nẳm Chặt, khu vực Nghạt và Khăng Viêng huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nụng lõm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Các trái cây nhiệt đới có thể chế biến làm trái cây hộp mà đang có thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao và tạo được công ăn việc làm cho người dân trong nông thôn lợi dụng được ưu điểm về khí hậu nhiệt đới để trồng cây ăn quả nhiệt đới thành hàng hóa bán cho các nước láng giềng.

Dự tính vốn đầu tư

150,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá vào đến 3 cụm bản và một khu bản đi lại thuận tiện cả hai mùa.

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chưa trồng để làm hàng hóa.

Thế mạnh của dự án

Có thế mạnh thời tiết khí hậu phù hợp với trồng cây ăn quả nhiệt đới để xuất khẩu

11. Dán khuyến khích người dân trồng ớt, gừng và các loại đậu

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Cỏc bản ở huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nụng lõm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Ớt, gừng và đậu các loại là thực phẩm mà xó hội đang có nhu cầu rất lớn bởi vỡ chỳng là thành phần quan trọng trong chế biến thức ăn truyền thống và chúng cũng có mùi vị khác với ớt, gừng và loại đậu trồng ở nơi khác

Dự tính vốn đầu tư

125,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá vào đến 16 bản đi lại được thuận tiện hai mùa, có hệ thống điện ở 4 bản và có hệ thống nước sạch 25 bản

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chưa trồng làm hàng hóa chỉ trồng đủ ăn cho gia đỡnh

Thế mạnh của dự án

Cú thế mạnh thời tiết khớ hậu phự hợp với trồng cây ăn quả nhiệt đới để bán trong nước và xuất khẩu

12. Dự án khuyến khích người dân trng ngô

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Các bản ở huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Thị trường đang có nhu cầu rất lớn về ngô và có thể chế biến thànhnhiều sản phẩm mà thị trường cả trong và ngoài nước đang có nhu cầu rất lớn đồng thời cũng tạo được công ăn việc làm cho người dân dựa trên lợi dụng thế mạnh khí hậu thời tiết

Dự tính vốn đầu tư

500,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá vào đến 16 bản đi lại được thuận tiện hai mùa, có hệ thống điện ở 4 bản và có hệ thống nước sạch 25 bản

Tình hình hiện tại của dự án

Một số hộ đó trồng ngụ cung cấp cho thị trường nội địa rồi nhưng cũn thiếu kiến thức đúng đắn về kỹ thuật trồng. Cũn lại phần lớn người dân chưa trồng làm hàng hóa

Thế mạnh của dự án

Tận dụng thế mạnh địa hỡnh và thời tiết phự hợp với trồng ngụ bỏn cho thị trường nôi địa và xuất khẩu

13. Dán khuyến khích người dân trồng sắn, ngô và các thực phẩm sạch

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân trồng theo hình thức 2+3 và thu mua

Địa điểm dự án

4 cụm bản huyện Thà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Nông lõm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Vốn huyện Thà Thôm đó cú thế mạnh về nụng nghiệp cho nờn tỉnh muốn tạo cụng ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định cho người dân bằng cách khuyến khích người dân trồng trọt theo hỡnh thức 2+3

Dự tính vốn đầu tư

500,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và con đường vào đến một số cụm bản (Cụm bản ở thị trấn và cụm Thà Viêng)

Tình hình hiện tại của dự án

Hộ kinh doanh

Thế mạnh của dự án

Là loại nông sản mà thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu lớn

 

14. Dự án khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm

Hình thức dự án

Khuyến khíc người dân trồng theo hỡnh thức 2+3

Diện tích dự án

40 ha

Địa điểm dự án

4 cụm bản huyện Thà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Dán trồng dâu nuôi tằm có thể tạo được công ăn việc làm cho người dân, lá dâu có thể chế biến làm chà, sợi tằm có thể chế biến thành lụa sử dụng trong dệt may

Dự tính vốn đầu tư

200,000USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá vào đến một số cụm bản

Tình hình hiện tại của dự án

Hộ kinh doanh

Thế mạnh của dự án

Người dân đó có sẵn kiến thức và kinh nghiệm cho nên có thể tạo được hàng chất lượng tốt và xuất khẩu được

 

2./ Chăn nuôi

1.Dán trang trại nuôi bò

Hình thức dự án

Trang trại nuôi bò

Diện tích dự án

60 ha

Địa điểm dự án

Bản Muồng Pha và bản Lạt Huỗng huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Gia súc là động vật hàng đầu tạo được thu nhập tương đối cho người dân ở tỉnh Xiêng Khoảng và đồng thời tỉnh huyện Pẹc là vùng cao nguyên rất phù hợp với chăn nuôi gia súc bán trong nước và xuất khẩu

Dự tính vốn đầu tư

600,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Vùng cao nguyên phù hợp với chăn nuôi gia súc, có hệ thống đường xá, điện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân chăn bò dựa vào tự nhiên chưa tổ chức tập trung thành hội hoặctrang trại

Thế mạnh của dự án

Đồng cỏ rộng rãi và thị trường tiêu thụ bởi huyện Pẹc là một huyện lớn và là trung tâm của trao đổi hàng hóa.

2. Dự án nuôi cá nước ngọt trên suối Nặm Mặt

Lĩnh vực

Nông nghiệp

Hình thức dự án

Tô nhượng và nuôi cá nước ngọt

Diện tích dự án

3 ha

Địa điểm dự án

Cụm Long Mặt Tảy, cụm Viêng Xay huyện Khăm

Bộ phận phu trách

Sở Nụng lõm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Cá nước ngọt có thể chế biến được rất nhiều loại món ăn, có thể tạo thu nhập cho gia đình và loại cá thị trường đang có nhu cầu lớn cả trong huyện và trong tỉnh

Dự tính vốn đầu tư

300, 000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, nước máy và đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa thực hiện đầu tư và chưa có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện

Thế mạnh của dự án

Có suối Nẳm Mặt nước chạy quanh năm phù hợp với nuôi cá nước ngọt, có khả năng nuôi và phân phối được trong địa bản tỉnh bởi thị trường có nhu cầu lớn

 

3. Dán trang trại nuôi lợn

Hình thức dự án

Tô nhượng

Địa điểm dự án

Cụm Khăng Pha Niêng huyện Nỏng Hét

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Cung cấp thịt lợn cả trong nước và xuất khẩu đặc biệt là CHXHCN Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn. Đây là dự án tận dùng được lợi thế của địa phương tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân

Dự tính vốn đầu tư

200, 000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện, nước sạch

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa đầu tư chăn nuôi theo hình thức trang trại

Thế mạnh của dự án

Chăn nuôi làm hàng hóa bán trong nước và xuất khẩu

4. Dự án chăn nuôi gia súc(trâu, bò)

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân nuôi gia súc với loại giống truyền thống phù hợp với địa phương.

Địa điểm dự án

Cụm Xẳm Phăn Xay, Nẳm Phan và Long Xăn huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Chăn nuôi gia súc là đự án sản xuất thực phẩm cung cấp cho thị trường, là loại hàng hóa hoàn toàn có khả năng cung cấp được và thị trường cũng đang có nhu cầu rất lớn, một thế mạnh của tỉnh Xiêng Khoảng là có đồng cỏ tự nhiên rộng rãi phù hợp với chăn nuôi gia súc

Dự tính vốn đầu tư

590.000USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá, điện và nước sạch, đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân chỉ nuôi để phục vụ nhu cầu gia đình chưa chăn nuôi làm hàng hóa

Thế mạnh của dự án

Đồng cỏ tự nhiên rộng rãi phù hợp với chăn nuôi gia súc

5. Dự án tô nhượng nuôi cá nước ngọt ở hồ thủy điện Nẳm Nghiệp 3A

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân nuôi cá với loại giống truyền thống phù hợp với địa phương

Diện tích dự án

24 ha

Địa điểm dự án

Hồ thủy điện Nẳm Nghiệp 3A, huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Nuôi cá cũng nằm trong đề án sản xuất thực phẩm chế biến thành thức ăn, làm cá chua, cá khô và mắm để ăn được lâu dài . Bán được cả trong và ngoài nước.

Dự tính vốn đầu tư

312.500 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá và đang chuẩn bị làm đường nhựa, hệ thống điện và nước sạch , đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chỉ nuôi đủ ăn trong gia đình và chỉ có một số hộ thừa đem ra bán

Thế mạnh của dự án

Có nguồn nước sạch nuôi cá lớn nhanh và được giá, có thể chế biến làm gia tăng giá trị

6. Dự án chăn nuôi gia súc

Hình thức dự án

Trang trại nuôi trâu, nuôi bò

Diện tích dự án

150 ha

Địa điểm dự án

Cụm bản ở thị trấn, cụm Sẻn Ụ Đôm huyện Phả Xay

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Căn cứ chiến lượng và thế mạnh của tỉnh đó quy định dự án chăn nuôi gia súc là dự án ưu tiên. Cùng với thị trường cả trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao cho nên đây là dự án cần thiết.

Dự tính vốn đầu tư

1,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện và nước sạch

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân nuôi tự nhiên chưa nuôi theo hình thức trang trại

Thế mạnh của dự án

Đồng cỏ tự nhiên rộng rãi phù hợp với nuôi trâu, bò

7. Dự án khuyến khích người dân chăn nuôi gia cầm

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân nuôi theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Gia cầm có thể chế biến thành rất nhiều loại món ăn, là loại thực phẩm thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu lớn. Đây là dự án tận dùng được lợi thế địa hình phù hợp cho chăn nuôi gia cầm thành hàng hóa

Dự tính vốn đầu tư

1500,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá vào đến 16 bản đi lại được thuận tiện hai mùa, có hệ thống điện ở 4 bản và có hệ thống nước sạch 25 bản

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân vẫn nuôi gia cầm theo truyền thống chưa áp dụng khoa học kỹ thuật cho nên gia cầm thường nhiễm dịch đẫn đến thiếu gia cầm trên thị trường.

Thế mạnh của dự án

Có diện tích rộng rãi và người dân đã có kinh nghiệm nuôi

8. Dán khuyến khích người dân nuôi lợn

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân nuôi theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Phần lớn người dân ở huyện Mọc đang hành nghề chăn nuôi vậy để tận dùng được ưu điểm này tỉnh sẽ khuyến khích người dân chăn nuôi một cách có hệ thống và tạo được giá trị gia tăng bằng hình thức 2+3.

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá trong 16 bản đi lại được cả hai mùa, có hệ thống điện ở 4 bản.

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân vẫn nuôi lợn theo truyền thống chưa áp dụng khoa học kỹ thuật cho nên lợn thường nhiễm dịch đẫn đến thiếu thịt lợn trên thị trường.

Thế mạnh của dự án

Thịt lợn là loại thực phẩm thị trường trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao

9. Dự án khuyến khích người dân chăn nuôi bò

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân chăn bò theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

Khu vực Sui Viêng Xay, khu vực Ảng, khu vực Khâng và khu vực Thãi huyện Phu Cụt

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân mà phần lớn đang hành nghề chăn nuôi. Thịt bò có thể bán được cả trong nước và xuất khẩu

Dự tính vốn đầu tư

238,500 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá đến tất cả các bản

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân vẫn cũng chăn nuôi dựa vào tự nhiên, không tập trung và theo hộ gia đình

Thế mạnh của dự án

Diện tích rộng rãi và đồng cỏ tự nhiên phù hợp với chăn nuôi

 

10. Khuyến khích người dân làm tranng trại chăn nuôi lợn, gà

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân chăn nuôi theo hình thức 2+3

Địa điểm dự án

4 cụm bản huyện Thà Thôm

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Làm trang trại nuôi lợn, gà có thể tạo được thu nhập cho gia đình người dân xóa đói giảm nghèo được và thực hiện đúng theo chủ trương của tỉnh đề ra chăn nuôi là dự án ưu tiên

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá vào đến một số cụm bản (cụm bản ở thị trấn và cụm bản Thà Viêng)

Tình hình hiện tại của dự án

Hội kinh doanh

Thế mạnh của dự án

Người dân có sẵn đất và nguồn lao động

  

Lĩnh vực Công nghiệp và Thủ công nghiệp

 

1.Lĩnh vực Công nghiệp

 

1. Nhà máy giết mổ gắn với chế biến sản phẩm thịt

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy giết mổ đạt tiêu chuẩn

Diện tích dự án

1 ha

Địa điểm dự án

Bant Nhuôn, thị xã Phôn Sạ Vẳn huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Để phân phối sản phẩm đạt tiêu chuẩn và có chất lượng cao

Dự tính vốn đầu tư

2,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có đất, hệ thống điện, nước máy, có thị trường.

Tình hình hiện tại của dự án

Thỉnh Xiêng Khoảng chưa có nhà máy giết mổ nào đạt tiêu chuẩn và đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm

Thế mạnh của dự án

ở trung tâm thị xã, có thị trường tiêu thụ, có đầy đủ các loại dịch vụ

2. Nhà máy chế biến phân vi sinh, thức ăn gia súc

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy phân vi sinh và thức ăn gia súc để sản xuất bán trong nước và xuất khẩu

Diện tích dự án

5 ha

Địa điểm dự án

Thị xã Phôn Sạ Vẳn huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Để giảm được nhập khẩu phân vi sinh và thức ăn gia súc từ nước ngoài và giảm việc sử dụng phân hóa chất, một mặt khác cũng đảm ứng được nhu cầu của tỉnh mà phần lớn đang hành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, thị trường tiêu thụ, hệ thống đường xá, nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Đang nhập khẩu từ nước ngoài và giá khá cao

Thế mạnh của dự án

Có thị trường nội địa tiêu thụ và có thể xuất khẩu

3. Nhà máy chế biến phân vi sinh

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy sản xuất bán ở trong nước và xuất khẩu

Diện tích dự án

5 ha

Địa điểm dự án

Bản Muộng Pha, bản Bỉ huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Phân vi sinh là loại phân người dân thích dùng trong canh tác và cũng là loại phân không gây độc hại cho người

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có đất, hệ thống điện, thị trường tiêu thụ, hệ thống nước, đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Hiện nay việc sản xuất phân bón vi sinh chưa đủ và vẫn còn nhập khẩu phân hóa chất từ nước ngoài

Thế mạnh của dự án

Có thể tận dụng được nguyên liệu tại địa bàn, giảm được giá thành và giảm được nhập khẩu phân hóa chất từ nước ngoài

4. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy sản xuất bán ở trong nước và xuất khẩu

Diện tích dự án

5 ha

Địa điểm dự án

Bản Muộng Pha, bản Bỉ huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Khuyến khích sử dụng hàng trong nước và hạn chế nhập khẩu hàng từ nước ngoài có giá đắt

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có đất, hệ thống điện, thị trường tiêu thụ, hệ thống nước, đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân đang chuyển sang nghề chăn nuôi tăng lên nhưng buộc phải dùng thức ăn gia súc nhập khẩu có giá đắt

Thế mạnh của dự án

Có khả năng tiêu thụ được ở trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu

5. Nhà máy giết mổ hiện đại

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy giết mổ đạt tiêu chuẩn

Diện tích dự án

6 ha

Địa điểm dự án

Thị xã huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Nông lâm, Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Để đảm bảo việc giết mổ gia súc hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinhthực phẩm cho xã hội

Dự tính vốn đầu tư

500,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có đất, hệ thống điện, thị trường tiêu thụ, hệ thống nước, đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Tỉnh Xiêng Khoảng chưa có nhà máy giết mổ đạt tiêu chuẩn và đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm

Thế mạnh của dự án

Huyện Pẹc là trung tâm kinh tế, trao đổi hàng hóa dịch vụ quan trọng của tỉnh.

6. Nhà máy chế biến chè đồi

Hình thức dự án

Nhà máy chế biến chè đồi

Diện tích dự án

3 ha

Địa điểm dự án

Bản O Ặn, bản Piệng huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Chè đồi là chè truyền thống có rất nhiều công dụng, có thể sử dụng trong chế biến thuốc bắc chữa bệnh huyết áp, đái đường và các loại bệnh khác. Mặt khác dự án này là dự án tận dụng được thế mạnh của vùng và có thể chế biến thành hàng hóa bán trong nước và xuất khẩu

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có nguồn lao động, có hệ thống đường xá, điện và nước sạch

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chưa chế biến đạt được tiêu chuẩn hàng hóa và mang tính thời vụ.

Thế mạnh của dự án

Bởi công dụng có thể chế biến làm thuốc bắc cho nên có khả năng bán được cả trong nước và xuất khẩu

7. Nhà máy sản xuất gạch

Hình thức dự án

Nhà máy sản xuất gạch

Diện tích dự án

1 ha

Địa điểm dự án

Thị xã Phôn Sạ Vẳn huyện Pẹc

Bộ phận phụ trách

Sở công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Gạch là sản phẩm công nghiệp sử dụng trong xây dựng các công trình mà hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường ngày càng lớn.

Dự tính vốn đầu tư

150,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có đất, nguyên vật liệu, điện, nước và hệ thống đường xá

Tình hình hiện tại của dự án

Sản xuất gạch hiện này chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường và các nhà máy hiện có chưa đạt tiêu chuẩn

Thế mạnh của dự án

Thị trường đang có nhu cầu rất lớn

8. Nhà máy sấy ngô

Hình thức dự án

Tô nhượng đất và xây dựng nhà máy sấy ngô

Diện tích dự án

1 ha

Địa điểm dự án

Huyện Nọng Hét

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Nơi sấy và lưu kho để bảo toàn chất lượng và tiêu chuẩn của ngô trước xuất khẩu sang Việt Nam

Dự tính vốn đầu tư

500.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện, nước thuận lợi

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân đã trồng ngô rộng rãi nhưng chưa có nhà máy sấy

Thế mạnh của dự án

Thổ nhưỡng phù hợp cho trồng ngô được nhiều và cách biên giới Việt Nam chỉ 17 Km

9. Nhà máy chế biến tinh tinh bột sắn, ngô

Hình thức dự án

Xậy dựng

Diện tích dự án

0,5 ha

Địa điểm dự án

Thị trấn huyện Phả Xay và huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Sắn và ngô có thể chế biến thành cả tinh bột và thức ăn. Thị trường đang có nhu cầu cao cả trong và ngoài nước.

Dự tính vốn đầu tư

2,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện, nước máy, đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Người dân trồng sắn và ngô để bán tạo doanh thu cho gia đình

Thế mạnh của dự án

Là một loại hàng hóa có thể bán được cả trong và ngoài nước

10. Nhà máy chế biến gỗ

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy chế biến gỗ để bán trong nước và xuất khẩu

Diện tích dự án

0,5- ha

Địa điểm dự án

Bản Na Mun huyện Phà Xay

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Khai thác nguồn tài nguyên của huyện chẳng hạn như: gỗ thông, gỗ tùng, gỗ dỗi, gỗ các loại...

Dự tính vốn đầu tư

1,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện, nước sạch. Đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Hiện nay chỉ có 1 xưởng gỗ chưa đáp ứng đủ nhu cầu của huyện

Thế mạnh của dự án

Có khả năng chế biến gỗ bán cả trong và ngoài nước

11. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Hình thức dự án

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Diện tích dự án

-

Địa điểm dự án

Thị trấn huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Phần lớn người dân ở Xiêng Khoảng hành nghề chăn nuôi và buộc phải sử dụng thức ăn gia súc nhập khẩu giá đắt từ nước ngoài cho nên rất cần thiết phải có nhà máy chế biến thứ ăn gia súc tại tỉnh Xiêng Khoảng

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện và nước máy. Đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nhà máy chế biến thức ăn gia súc trong vựng này

Thế mạnh của dự án

Thị trường nội địa đang có nhu cầu lớn

12. Nhà máy chế biến tinh bột sắn, ngô

Hình thức dự án

Nhà máy chế biến tinh bột sắn, ngô

Diện tích dự án

6- ha

Địa điểm dự án

Huyện Thà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Sử dụng nguyên liệu trong địa bản để chế biến thành tinh bột

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá đào vào đến một số cụm bản (Cụm bản ở thị trấn và cụm Thà Viêng)

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nhà máy chế biến

Thế mạnh của dự án

Trong vùng này có trồng sắn và ngô nhiều nhưng chưa có nhà máy chế biến

13. Nhà máy giết mổ hiện đại

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy giết mổ hiện đại

Diện tích dự án

5- ha

Địa điểm dự án

Huyện Thà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Hiện nay huyện Thà Thômchưa có nhà máy giết mổ đạt tiêu chuẩn và vẫn phải vận chuyển gia súc vào đến tận thị xó để giết mổ mà chặng đường tương đối xa và tăng giá thành vậy để đáp ứng được nhu cầu nên trên và ngành chăn nuôi đang ngày càng tăng thỡ nhà mỏy giết mổ hiện đại rất cần thiết cho huyện

Dự tính vốn đầu tư

150,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá vào đến một số cụm bản (Cụm bản ở thị trấn và cụm bản thà Viờng)

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nhà máy giết mổ tại huyện Thà Thụm

Thế mạnh của dự án

Tỉnh có chủ trương khuyến khích người dân làm nghề chăn nuôi

14. Nhà máy chế biến phân vi sinh

Hình thức dự án

Xây dựng nhà máy chế biến phân vi sinh

Diện tích dự án

1 ha

Địa điểm dự án

Huyện Thà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Chế biến phân vi sinh phân phối cho người dân để giảm việc sử dụng phân hóa chất của người dân trong trồng trọt

Dự tính vốn đầu tư

3,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường xá vào đến một số cụm bản (Cụm bản ở thị trấn và cụm bản thà Viêng)

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nhà máy chế biến phân vi sinh tại huyện Thà Thôm hiện đang nhập khẩu phõn từ nước ngoài

Thế mạnh của dự án

Thị trường có nhu cầu cao bởi phần lớn người dân đang hành nghề trồng trọt


 2.Thủ công nghiệp

 

1. Dán khuyến khích sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thêu cho các bản

Hình thức dự án

Khuyến khích người dân làm theo hình thức 2 + 3

Địa điểm dự án

Huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Là loại hàng hóa rất được ưa chuộng cả trong và ngoài nước. Dự án tạo được công năn việc làm cho người dân

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường đá vào đến 16 bản đi lại được 2 mùa, có hệ thống điện ở 4 bản và nước sạch ở 25 bản

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân làm sản phẩm mỹ nghệ và thêu mang tính thời vụ chưa thực sự hành nghề này

Thế mạnh của dự án

Phần lớn người dân có tay nghề gia truyền và tạo được sản phẩm độc đáo riêng biệt. Có thể bán ở trong và ngoài nước

2. Nhà máy sản xuất gạch

Hình thức dự án

Nhà máy sản xuất gạch

Diện tích dự án

1 ha

Địa điểm dự án

Bản Xiêng Mện, bản Na Khọn

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Để đáp ứng được nhu cầu của tình hình phát triển hiện nay và các công trình xây dựng ngày càng tăng thì nhà máy gạch rất cần thiết. Hiện nay nhà máy sản xuất gạch chưa đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội

Dự tính vốn đầu tư

125,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, nước máy và đường xá

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nhà máy sản xuất gạch

Thế mạnh của dự án

Thị trường nội địa đang có nhu cầu lớn và giáp biên giới Việt Nam


Lĩnh vực Dịch vụ

 

1. Xây dựng nhà máy nước quy mô nhỏ

Hình thức dự án

Cung cấp nước sạch cho người dân

Diện tích dự án

7 ha

Địa điểm dự án

Khu vực Ngan và bản Ko Sớ huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sng chính và vận tải

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Nước sạch rất quan trọng cho cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian qua người dân chỉ sử dụng nước suối nước nước ngầm. để đảm bảo sức khỏe cho người dân phải có nguồn nước sạch

Dự tính vốn đầu tư

1.250.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa, hệ thống đường đá vào cụm Ngan, hệ thống điện, nước đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Phần lớn người dân chưa có nước sạch sử dụng và chỉ mới có nước ngầm để sử dụng

Thế mạnh của dự án

Dân số ngày càng tăngcó thể góp phần tạo nguồn lao động

2. Dán bảo tồn cổ vật và cung cấp thông tin du lịch

Hình thức dự án

Xây dựng trung tâm bảo tồn cổ vật và các cổ vật quan trọng về mặt lịch sử

Diện tích dự án

24 ha

Địa điểm dự án

Thị trấn huyện Khun

Bộ phận phu trách

STruyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Huyện Khun là huyện lịch sử có rất nhiều cổ vật đặc trưng cho dân tộc Phuôn, có nhiều khu du lịch thiên nhiên và văn hóa cổ xưa mà đang thu hút được rất nhiều du khách cho nên rất cần thiết phải bảo tồn cổ vật và cung cấp thông tin du lịch về lịch sử của từng khu du lịch đó

Dự tính vốn đầu tư

4.500.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hẹ thống đường xá, điện và nước

Tình hình hiện tại của dự án

Công tác bảo tồn chưa được tổ chức một cách thực sự và chưa có trung tâm cung cấp thụng tindu lịch

Thế mạnh của dự án

Huyện Khun là huyện có lịch sử lâu dài và các cổ vật rất đáng quan tâm có thể làm khu du lịch lịch sử thu hút du khách cả trong và ngoài nước được

3. Xây dựng chợ thị trấn Na Khon, Khăng Viêng

Hình thức dự án

Xây dựng chợ

Diện tích dự án

8 ha

Địa điểm dự án

Giáp Việt Nam tại huyện Mọc

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Huyện Mọc là một huyện nằm ở trên con đường đi Việt Nam dẫn đến việc trao đổi hàng hóa diễn ra tương đối sôi nổi. Vậy để tận dùng được thế mạnh này tỉnh muốn xây dựng chợ để xúc tiến kinh tế tại vùng này

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường và đang xây dựng hệ thống nước máy và điện vào vùng này

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có chợ người dân chỉ đem hàng hóa ra bán dọc ven đường

Thế mạnh của dự án

Có khả năng trở thành điểm trao đổi hàng hóa giữa Lào – Viêt Nam bởi đang có dự án làm đường từ huyện Mọc đến huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An, CHXHCN Việt Nam

4. Xây dựng chợ thị trấn Phu Viêng

Hình thức dự án

Xây dựng chợ

Diện tích dự án

2 ha

Địa điểm dự án

Bản Đon chay huyện Phu Cụt

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Tỉnh Xiêng Khoảng có kế hoạch xây dựng huyện Phu Cụt thành hiện phát triển cho nên cần thiết phải có chợ để trao đổi hàng hóa cho người đi đường từ Xiêng Khoảng đi Hủa Phăn

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện và nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có chợ

Thế mạnh của dự án

Trên con đường Xiêng Khoảng – Hủa Phăn


Lĩnh vực Du lịch

 

1. Xây dựng vườn văn hóa dân tc Phuôn

Lĩnh vực

Văn hóa và du lịch

Hình thức dự án

Xây dựng thành trung tâm văn hóa và khu du lịch

Diện tích dự án

6 ha

Địa điểm dự án

Bản Khải huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

STruyền thông, Văn hóa và du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Trung tâm triến lãm tuyên truyển cuộc sống và văn hoá tốt đẹp của dân tộc Phuôn để khyến khích bảo tồn văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc cũng như của dân tộc Lào tồn tại lâu dài.

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, nước và đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Đã khảo sát và thiết kế

Thế mạnh của dự án

Vừa củng cố tình đoàn kết giữa các bộ tộc vừa là khu du lịch

 

2. Xây dựng vườn bảo tồn di tích chiến tranh ( 35 hố bom bi)

Hình thức dự án

Xõy dựng thành khu du lịch lịch sử

Diện tích dự án

35 ha

Địa điểm dự án

Bản Phài Ngặm huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở truyền thông, Văn hóa và du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Là nơi có rất nhiều dư tàn chiến tranh chẳng hạn như: Bom bi, và di tích chiến tranh tàn phá. Ngoài ra đây là việc bảo tồn vết thương của chiến tranh đế quốc xâm lược đề lại cho người thời đại mới nhận biết

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đương đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có bộ phận nào tiến hành bảo tồn và cải tạo làm khu du lịch

Thế mạnh của dự án

Ngoài bảo tồn được di tích chiến tranh còn là nơi du lịch

3. Xây dựng khu du lịch Thm Pòng, Thặm Thiềng

Hình thức dự án

Phát triển thành khu du lịch

Diện tích dự án

30 ha

Địa điểm dự án

Bản Khong (Cụm Phặn) huyện Pẹc

Bộ phận phu trách

Sở truyền thông, Văn hóa và du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Hang Thặm Pòng và Thặm Thiềng là hang đá rất đẹp có suối nước chạy qua, xung quanh là phong cảnh thiên nhiên rất đẹp và thời tiết mát dịu phù hợp với làm khu du lịch nghỉ mát

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, đường xá đi lại thuận tiện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa phát triển làm khu du lịch nhưng hiện nay trong các dịp ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ du khách thường đến thăm và có mở quán ăn-.

Thế mạnh của dự án

Cách thị xã Phôn Sạ Vẳn chỉ 20 phút và có thể phát triển làm khu du lịch nghỉ mát để tiếp du khách được

4. Xây dựng Resort ở thị xã

Hình thức dự án

Tô nhượng đất làm Resort

Diện tích dự án

2 ha

Địa điểm dự án

Thị xã Phụn Sạ Vẳn

Bộ phận phu trách

Sở Công thương

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Huyện Pẹc là một huyện lớn của tỉnh Xiêng Khoảng và tương đối phát triển. Số du khách đến thăm ngày càng tăng do phong cảnh đẹp và thời tiết mát mẻ quanh năm nhưng chưa có Resort nhà hàng lớn để tiếp đón số du khách ngày càng tăng đó

Dự tính vốn đầu tư

1,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện, đường xá và nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Là mảnh đất trống thuộc sở hữu của tỉnh và giáp với hồ nước to

Thế mạnh của dự án

Nằm ở trung tâm huyện cách sân bay chỉ 5-10 phút. Một mặt khác cánh đồng chum sắp được chấp nhất là di sản thế giới và điều này cũng đồng nghĩa với số du khách sẽ tăng lên rất nhiều

 

5. Xây dựng Resort suối nước nóng

Lĩnh vực

Du lịch

Hình thức dự án

Tô nhượng và xây dựng Resort

Diện tích dự án

8 ha

Địa điểm dự án

Bản Xang huyện Khăm

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Suối nước nóng huyện Khăm là bắt nguồn từ dưới lòng đất, có độ nóng và chứa rất nhiều khoáng chất có ichscho nên tỉnh muốn phát triển làm khu du lịch có tiêu chuẩn thông qua xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng, phòng tắm nước nóng, massage

Dự tính vốn đầu tư

2,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống điện và đường nhựa

Tình hình hiện tại của dự án

Hiện đang đào tạo nhân viên

Thế mạnh của dự án

Có suối nước nóng chứa rất nhiều khoáng chất có ích và nóng quanh năm phối hợp với phong cảnh xung quanh là núi. Có thể thu hút du khách cả trong và ngoài nước

6. Xây dựng khu du lịch Tạt Khan, Tạt Lui

Lĩnh vực

Du lịch

Hình thức dự án

Tô nhượng và phát triển làm khu du lịch

Diện tích dự án

8 ha

Địa điểm dự án

Huyện Khăm

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Thác Tạt Khan và Tạt Lui là thác nước rất đẹp, nước chạy quanh năm nhưng chưa được phát triển làm khu du lịch

Dự tính vốn đầu tư

200, 000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Chưa có đường đi vào

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa đầu tư

Thế mạnh của dự án

Ơ gần khu suối nước nóng nổi tiếng, dự án này sẽ trở thành một phương án lựa chọn cho du khách để đến thăm huyện Khăm cũng như tỉnh Xiêng Khoảng

7. Xây dựng khu du lịch bãi đồng chum Phu Xạng

Hình thức dự án

Phát triển làm khu du lịch sinh thái và du lịch cánh đồng chum

Diện tích dự án

20 ha

Địa điểm dự án

Bản Nặm Hổm huyện Khăm

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Ngoài cánh đồng chum ở huyện Pẹc mà được mọi người biết đến thì huyện Khăm cũng có bói chum đá được mọi người biết đến nhưng chưa phát triển làm khu du lịch một cách toàn diện.

Dự tính vốn đầu tư

1,500,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Hệ thống đường chưa đi được cả năm

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa đầu tư

Thế mạnh của dự án

ở gần khu suối nước nóng và trên con đường đi cũng có bản của dân tộc địa phương mà rất nhiều du khách muốn được đến thăm.

8. Xây dựng vườn du lịch Thặm Pưu

Hình thức dự án

Xây dựng khu vườn hoa, trồng cây, xây đường nhựa, lát bằng sân để có thể thu hút được nhiều du khách hơn

Diện tích dự án

150 ha

Địa điểm dự án

Bản Buôm Long huyện Khăm

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Thặm Pưu là nơi di tích lịch sử rất quan trọng, là nơi tượng niệm quan trọng của tỉnh. Hiện nay vẫn cũn nhiều di tích chiến tranh cho nên tỉnh muốn bảo tồn và phát triển làm khu du lịch thu hút du khách cả trong và ngoài nước

Dự tính vốn đầu tư

300.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa và điện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa đầu tư

Thế mạnh của dự án

Khu du lịch lịch sử

9. Xây dựng khu du lịch Thặm Xay

Hình thức dự án

Tô nhượng

Địa điểm dự án

Bản Thặm Xay huyện Nỏng Hột

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Phát triển làm khu du lịch sinh thỏi + lịch sử

Dự tính vốn đầu tư

200.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa, điện và nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Địa điểm phù hợp, là nơi lịch sử nằm ở thị trấn

Thế mạnh của dự án

Là bản huyện dân tộc giáp với Việt Nam, có quốc lộ xuyên qua huyện

10. Dán xây dựng khách sạn, Resort và nhà hàng tiêu chuẩn

Hình thức dự án

Dịch vụ du lịch và nơi nghỉ mát

Diện tích dự án

8 ha

Địa điểm dự án

Thị trấn huyện Khun

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Huyện Khun có quốc lộ 1 D đi qua sang huyện Thà Thôm và đi đến tỉnh Bo Li Khăm Xay. Hiện nay số du khách tăng lên nhiềunhưng chưa có khách sạn, nhà hàng và nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn. Để phục vụ du khách cả trong và ngoài nước rất cần thiết phải xây dựng khách sạn, resort và nhà hàng đạt tiêu chuẩn

Dự tính vốn đầu tư

3.750.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhựa, điện và nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa có nơi ăn nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách

Thế mạnh của dự án

Nằm trên quốc lộ quan trọng đi từ bắc vào nam và là huyện có rất nhiều khu du lịch lịch sử cho nên số du khách ngày càng tăng lên

 

11. Dán phát triển khu du lịch đồng chum

Hình thức dự án

Tô nhượng và phát triển làm khu du lịch

Diện tích dự án

3 ha

Địa điểm dự án

Bản Pha Tạy, bản Pung huyện Phà Xay

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Là bãi chum đá cổ thứ 2 và 3 và cũng đẹp không riêng gì bãi thứ nhất ở huyện Pẹc, có thể phát triển làm khu du lịch được

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá và điện

Tình hình hiện tại của dự án

Đã phát triển ở một mức độ chưa đón tiếp được nhiều du khách

Thế mạnh của dự án

Cánh đồng chum sắp được công nhận là di sản thế giới mà đó có thể thu hút được rất nhiều du khách

12. Xây dựng khu du lịch sinh thái Thổng Na Tum và Tạt Xịa

Hình thức dự án

Phát triển làm khu du lịch

Diện tích dự án

30- ha

Địa điểm dự án

Bản Nặm Cạ huyện Phà Xay

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Nước tự nhiên thấm qua hang, bào mòn lớp đất đá tạo thành các hình thù tự nhiên tuơi đẹp

Dự tính vốn đầu tư

200,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường, điện

Tình hình hiện tại của dự án

Nước chạy qua hang Na-tụm đã khảo sát thu thập số liệu 1 lần và thác Xịa đang tiến hành khảo sát đuợc khoảng 60%

Thế mạnh của dự án

Xung quanh là núi và phong cảnh đẹp có thể thu hút được rất nhiều du khách muốn ngắm cảnh thiên nhiên.

 

13. Dán phát triển khu du lịch Phu Khảng Bặng Phay

Lĩnh vực

Du lịch

Hình thức dự án

Tô nhượng và phát triển làm khu du lịch

Diện tích dự án

6,400 ha

Địa điểm dự án

Khu vực Khowng Long Hang huyện Phu Cụt

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Núi Phu Bặng Phay là một đồi núi rất đẹp và là nơi từng đã tổ chức lễ hội truyền thống Bun Bặng Phay (Lễ hội bắn pháo chỉ thiên) là nơi mọi người Xiêng Khoảng đều biết đến

Dự tính vốn đầu tư

125.000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường xá, điện và nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa được phát triển làm khu du lịch bởi thiếu vốn đầu tư

Thế mạnh của dự án

Xung quanh là núi, phong cảnh đẹp, có thể làm nơi nghỉ mát mới của tỉnh được

14. Dán khu du lịch du thuyền Nặm Ngưm

Hình thức dự án

Phát triển làm khu du lịch

Diện tích dự án

450 ha

Địa điểm dự án

Khu vực Àng huyện Phu Cụt

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Vùng này là vùng sườn núi phong cảnh đẹp và nằm ven sông Nặm Ngừm cho nên tỉnh muốn phát triển làm khu du lịch

Dự tính vốn đầu tư

2,000,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Có hệ thống đường nhưng chưa có hệ thống nước máy

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa phát triển làm khu du lịch bởi thiếu vốn đầu tư

Thế mạnh của dự án

Có thể trở thành nơi nghỉ mát mới của tỉnh, có sông Nặm Ngừm chạy qua quanh năm, xung quanh là núi và phong cảnh thiên nhiên rất đẹp

15. Du thuyền ngắm cảnh thiên nhiên Nặm Xăn và thuyền cổ của Pháp

Hình thức dự án

Phát triển làm khu du lịch sinh thái + lịch sử bằng du thuyền

Diện tích dự án

Huyện Thà Thụm

Địa điểm dự án

Sở Truyền thụng, Văn hóa và du lịch

Bộ phận phu trách

Sông Nặm Xăn là sông nước rất quan trọng của tỉnh, có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp ở hai bờ sông và có rất nhiều di tích lịch sử chiến tranh trong đó có thuyền cũ của quân pháp thời pháp thuộc để lại. Có thể phát triển làm khu du lịch được

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

200,000 USD

Dự tính vốn đầu tư

Chưa có hệ thống đường và điện

Tình hình cơ sở hạ tầng

Chưa được phát triển làm khu du lịch

Tình hình hiện tại của dự án

Trong tương lai có thể là khu du lịch lịch sử quan trọng của tỉnh

16. Dán khu khu du lịch thiên nhiên Thặm Phạ, Thặm Phả Khào, tạt Lịn Phạ, Tạt Xông, Tạt Nhong, Tạt Khăn Thung, Tạt Kông và Tạt Đông Phạ Nha Phay

Hình thức dự án

Tô nhượng và phát triển làm khu du lịch

Địa điểm dự án

Huyện Tà Thụm

Bộ phận phu trách

Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch

Thông tin chi tiết và mục đích dự án

Huyện Thà Thôm là huyện có rất nhiều nơi du lịch đẹp đang chờ phát triển làm khu du lịch mới có thể thu hút được rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước

Dự tính vốn đầu tư

300,000 USD

Tình hình cơ sở hạ tầng

Chưa có hệ thống đường và điện

Tình hình hiện tại của dự án

Chưa được phát triển

Thế mạnh của dự án

Là khu du lịch chưa được khai thác, phong cảnh rất đẹp và có tiềm năng.


Ghi chú:

Các dự án đầu trong Danh mục kêu gọi đầu tư là các dự án mà tỉnh Xiêng Khoảng và các huyện ưu tiên. Nhà đầu tư có thể liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xiêng Khoảng để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Liên hệ

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xiêng Khoảng

Bản Phôn Sạ Vàng, huyện Pẹc tỉnh Xiêng Khoảng

Tel + 856 (61) 312023 Fax : + 856 (61)312133
Ban chỉ đạo và hiệu đính:

1.Tiến sỹ Maidy KHAMPHOUKDOUANGKEO

2.Amphaivanh CHANTHALANGSY

 

Biên soạn:

1.Phòng Khuyến khích đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Xiêng Khoảng

2.Chuyên viên cục khuyến khích đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

 

 

Xuất bản và bản quyền Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Xiêng Khoảng

Copy Right © 2012 by the Department of Planning and Invesment of Xiengkouang Province

 


 Bản để in    Đầu trang

Quý vị gửi ý kiến, bình luận ở đây:
Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung         
Các tin bài khác:

Việt Nam vẫn có sức hút mãnh liệt với doanh nghiệp Mỹ (1/9/2012)

Quỹ đầu tư thận trọng hơn (29/6/2012)

Ngân hàng trần tình chuyện đẩy lãi suất dài hạn lên cao (18/6/2012)

Công nghệ xanh: Chiến lược lợi nhuận mới cho DN (12/4/2012)

Chương trình bình xét “100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012” (22/2/2012)

Nhiều dự án vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nghệ An (4/2/2012)

"Việt Nam là thị trường quan trọng đối với Hoa Kỳ" (19/9/2011)

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp niêm yết lần đầu giai đoạn 2004-2006 (6/9/2011)

Lãi suất tiền đồng đứng trước sức ép mới (1/8/2011)

ASEAN lập ban cố vấn cho doanh nghiệp khu vực (20/6/2011)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An