Microsoft Internet

Thứ 7, ngày  25/1/2020

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp
 Cầu nối
 Hội viên
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ...
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2459069


CÔNG TÁC XÃ HỘI > Danh sách nhận tài trợ

Danh sách nhận tài trợ
  

Tổng số tiền Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đã trao cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ xóa đói giảm nghèo đến ngày 30 tháng 3 năm 2010 là: 261.900.000 đồng. Còn tổng số tiền tài trợ chi phí phẫu thuật và quà tặng cho trẻ em khuyết tật đến ngày 26/6/2010 là 111.850.000 đồng.

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An