Microsoft Internet

Thứ 7, ngày  25/1/2020

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới...
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp
 Cầu nối
 Hội viên
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2459076


TIN TỨC > Văn bản mới

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thưong mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông và Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ - TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1042/SKHĐT - KHĐT ngày 20/6/2012,

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005, Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Nhà ở ngày 29/11/2005, Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2011, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009,…

Công văn số 800/NGA-THKS của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An V/v cung cấp danh sách các chương trình, sản phẩm tín dụng của các TCTD

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng, trong thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh hạ lãi suất huy động, lãi suất cho vay đối với các khoản nợ cũ, tiếp tục cho vay mới với lãi suất hợp lý trong đó mức lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên tối đa không quá 13% năm.

Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa,...

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tiếp tục ...
TT Nội dung Thời gian
1. Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế (2/2/2012)

2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu (22/9/2011)

3. Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (24/8/2011)

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (20/6/2011)

5. Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (20/5/2011)

6. Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/11/2010)

7. Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (13/10/2010)

8. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (15/8/2010)

9. Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2010 (6/8/2010)

10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (9/6/2010)

Về đầu trang  |  Xem tiếp »

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An