Microsoft Internet

chủ nhật, ngày  5/7/2020

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp
 Cầu nối
 Hội viên...
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2511086


DOANH NGHIỆP > Hội viên

Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2019
Danh sách hội viên chính thức Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An
Danh sách các hội viên Hội đã nộp hội phí năm 2018
Danh sách các hội viên Hội đã nộp hội phí năm 2017
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2016
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2015
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2014
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2013
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2012
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2011
Danh sách các hội viên của Hội đã nộp hội phí năm 2010
Danh sách các Doanh nghiệp nộp hội phí từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009
DANH SÁCH DOANH NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG “CÚP VÀNG DOANH NHÂN XỨ NGHỆ”
 

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An